Ontstaan OPC

Op 11 november 2013 heeft de oprichtingscommissie OPC de Overijsselse Parkieten Club opgericht.

De oprichtingscommissie is opgericht door LO Weiteman in maart 2013. Samen met Henri Melenboer, Martien Strijdveen, Cumali Bahar,  Meine Woudstra, Jan Boertjes, Alex van Elst, Albert Klein Jan en Rene van Es hebben zij na maanden van voorbereidend werk besloten door te zetten na ontzettend veel positieve geluiden en aanmeldingen voor de OPC.

Over de OPC
De OPC is gebaseerd op de voorwaarden en regels van de Parkieten Speciaal Club van de NBvV.
In principe mogen alle geïnteresseerden die aangesloten zijn bij een erkende bond (NBvV, ANBvV , Parkieten Sociëteit en de NGC lid worden. (erkende ringen)
Regio OPC
Grofweg praten we over het district Overijssel, Twente, Salland, een stukje Achterhoek, een stukje Drenthe en de aansluitende Duitse grensstreek. Uiteraard zijn liefhebbers uit andere streken die zich willen aansluiten meer dan welkom.
Doelstelling:
•    Voor alle kromsnavels, dus alle soorten parkietachtigen, papagaaiachtigen,
•    Centrale  ontmoetingsplek om reisafstanden en reistijd te beperken,
•    Bereiken en betrekken van kromsnavelkwekers uit de regio bij de vogelsport
•    Het streven om per jaar ongeveer  6 activiteiten te organiseren, onderverdeeld als volgt;
•    4 x ledenvergadering (incl. jaarvergadering) In combinatie met een lezing of presentatie
o    Babyshow
o    Vogelbespreking in combinatie met…
o    Regioshow

De oprichtingscommissie hoopt om SAMEN met U een leuke gezellige en vooral sportieve vereniging op te zetten. Daarvoor hebben we ook Uw hulp nodig, want de OPC is er voor de leden en door de leden.

De oprichtingscommissie wenst de OPC veel succes !!!