Bestuur

Voorzitter       
Jaap Rouw
voorzitter-OPC@parkietenspeciaalclub.nl
06-12575843

2de voorzitter
Henri Melenboer

Penningmeester
Cuma Bahar
penningmeester-OPC@parkietenspeciaalclub.nl
06-34413066

2de penningmeester
Roel Harmsen

Secretaris
LO Weiteman
secretaris-OPC@parkietenspeciaalclub.nl
06-21217187

2de secretaris
Jan Boertjes

Algemene adjunct
Maarten Melenboer

Algemeen lid
Albert Kleinjan
Gerrit Smit

TT Commissie
TTcie-OPC@parkietenspeciaalclub.nl

Webmaster
Sanne van Velzen

Bank
Rabobank Almelo
t.n.v. OPC
Rekeningnummer: NL54 RABO 0139 9903 56
Lidmaatschap: € 35,- per jaar. Jeugdleden € 20,- per jaar.

Voor meer informatie over de OPC kunt u zich richten tot de ledenadministratie of de secretaris.